Raadpleging versoepeling corona maatregelen

Welkom

Welkom bij deze online raadpleging over het versoepelen van coronamaatregelen in de periode 20 mei 2020 tot en met 20 juli 2020.

Na de uitbraak van het nieuwe coronavirus COVID-19 in Nederland heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te controleren, om risicogroepen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid te beschermen en om te voorkomen dat verschillende onderdelen van het zorgsysteem overbelast raken. 

Nu de maatregelen effect lijken te hebben, is het mogelijk om een aantal van deze maatregelen te versoepelen. Wilt u dat er tussen 20 mei en 20 juli maatregelen worden versoepeld? En zo ja, welke maatregelen moeten er als eerst worden versoepeld? De overheid wil graag dat een grote groep van 5.000 Nederlanders een advies geeft over de wenselijkheid van deze ‘versoepelopties’ en u bent voor dit onderzoek geselecteerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met onderzoekers van andere universiteiten en onderzoekers van het RIVM. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën hebben ook meegekeken. De uitkomsten worden onder meer gedeeld met het RIVM en andere wetenschappers die meedenken/adviseren over het overheidsbeleid rond corona.

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking aan deze raadpleging!

Instructies

Deze raadpleging bestaat uit twee onderdelen:

Onderdeel 1: Advies over versoepelopties (duur: 15 – 20 minuten)

We presenteren een aantal manieren waarop coronamaatregelen de komende twee maanden kunnen worden versoepeld (‘versoepelopties’). Vervolgens vragen wij u om een advies te geven aan de overheid. Moet de overheid volgens u in de periode 20 mei 2020 - 20 juli 2020 kiezen voor versoepelopties en zo ja, voor welke versoepeloptie moet er worden gekozen?

Onderdeel 2: Andere adviezen en motivering (duur: 5 – 10 minuten)

We vragen aan u of er versoepelopties zijn waarvan u vindt dat ze niet moeten worden overwogen. Daarbij vragen we u uw keuzes te motiveren. We zijn benieuwd waarom u vindt dat bepaalde maatregelen wel of niet versoepeld moeten worden. Tot slot stellen we nog een aantal algemene vragen over uzelf (geslacht, leeftijd, woonplaats, beroep).

Spelregels

 • Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van de TU Delft.  
 • Uw antwoorden worden bewaard door de TU Delft, op een beveiligde server tot uiterlijk 27 april 2030.
 • Aan dit onderzoek mogen alleen burgers meedoen die minimaal 18 jaar zijn. 

72/front.browser_to_old

72/front.browser_to_old_advice

Registratie72/front.too_bad

72/front.but_we_understand

72/front.dropout

72/front.dropout_msg

72/front.compare

72/front.compare

 •  
  • Type
  • Kosten
  • Toename aantal sterfgevallen 70+
  • Toename sterfgevallen onder de 70 jaar
  • Toename aantal mensen met blijvende lichamelijke gezondheidsproblemen
  • Afname aantal mensen met blijvende psychische gezondheidsproblemen
  • Afname aantal huishoudens met langdurig inkomensverlies
  72/front.compare_impact
  • Kies een attribuut
  • Extra druk op zorgsysteem
  • Toename sterfgevallen 70+
  • Toename sterfgevallen onder 70 jaar
  • Toename lichamelijk letsel
  • Afname psychisch letsel
  • Afname inkomensverlies
  Maximale druk op zorgsysteem: --%
  Extra druk op zorg: --%
  Kosten
  Naam
  72/front.compare
  72/front.selection
  72/front.view_selection
  0 Megaton

  De effecten van uw advies

  Hieronder ziet u de maatregelen die u hebt geadviseerd en de effecten.

  In dit onderzoek kunt u een beperkt aantal versoepelopties adviseren. De druk op het zorgsysteem mag niet meer dan --% toenemen.
  U mag de overheid adviseren om geen maatregelen te versoepelen tussen 20 mei en 20 juli.

    Als u tevreden bent met uw selectie kunt u deze versturen. Wij stellen u daarna nog enkele korte vragen.

    Uw keuze realiseert een te grote toename van de druk op het zorgsysteem.

    Totale kosten van deze maatregel: %

     Zorgsysteem belasting

     Groen (0% - 25% extra belasting)

     Het zorgsysteem is niet overbelast. Mensen in de zorgsector hoeven niet over te werken. De zorg kan op adem komen en de kans op uitval van werknemers in de zorgsector op de korte- en lange termijn is ongeveer even groot als in de periode voor de coronacrisis (begin 2020). Er is voldoende ruimte om andere behandelingen dan corona weer uit te voeren.

     Geel (26% - 40% extra belasting)

     Het zorgsysteem is overbelast. Mensen in de zorgsector werken gemiddeld 6 uur extra per week. De zorg kan enigszins op adem komen maar er blijft een kans op uitval van werknemers in de zorgsector op de korte- en lange termijn. Een deel van de andere behandelingen dan corona die niet noodzakelijk zijn moeten worden uitgesteld.

     Rood (41% - 50% extra belasting)

     Het zorgsysteem is zwaar overbelast. Mensen in de zorgsector werken gemiddeld 12 uur extra per week. De zorg kan niet op adem komen en er is een grote kans op uitval van werknemers in de zorgsector op de korte- en lange termijn. Alle andere behandelingen dan corona die niet noodzakelijk zijn moeten worden uitgesteld. Er ontstaan mogelijke tekorten aan beschermingsmaterialen.

     Verpleegkundigen en artsen die normaal gesproken op een andere afdeling werken (o.a oncologie, cardiologie en neurologie) moeten nu op de corona intensive care afdeling werken. Dit zorgpersoneel moet dus in feite een tijd lang een ander beroep uitoefenen. Dit kan zwaar zijn aangezien zorgpersoneel in een ander team moet werken, er kan twijfel ontstaan of de goede keuze wordt gemaakt.

     Meer dan 50% vergroting van de druk is niet mogelijk

     Het is in dit onderzoek niet mogelijk om ervoor te kiezen dat de druk op het zorgsysteem met meer dan 50% toeneemt, want dan is het niet meer mogelijk om alle patiënten te behandelen die een kans hebben om te herstellen. De overheid wil dit scenario vermijden.

     Instructie Onderdeel 1

     We vragen u om de overheid te adviseren over twee zaken:

     1) Moet de overheid coronamaatregelen in de periode 20 mei – 20 juli wel of niet versoepelen.

     2) Indien u vindt dat de overheid coronamaatregelen wel moet versoepelen tussen 20 mei en 20 juli, voor welke versoepelopties moet er dan worden gekozen?

     Belangrijk:

     1) U kunt een beperkt aantal versoepelopties adviseren. De druk op het zorgsysteem mag niet meer dan 50% toenemen.

     2) U mag de overheid adviseren om geen maatregelen te versoepelen tussen 20 mei en 20 juli.

     Effect = verschil tussen snel versoepelen en later versoepelen

     We geven u informatie over de effecten van de verschillende versoepelopties. Als we het hebben over effecten, dan hebben we het over verschillen tussen het versoepelen van de maatregel in de periode 20 mei – 20 juli 2020 en het versoepelen van de maatregel in de periode 20 juli 2020 en 31 december 2020.

     Druk op de knop onderaan om de instructievideo te bekijken. In de instructievideo leggen wij uit wat u in Onderdeel 1 moet doen. Wij vragen u om de gehele instructievideo te bekijken. U adviseert de overheid over een ingewikkeld en belangrijk vraagstuk, dus het is van belang dat u alle aspecten die worden uitgelegd in de video meeneemt in uw advies. 

     72/front.instruction_video

     Regio Amsterdam

     Delegates

     Lorum Ipsum

     72/front.are_you_sure

     Weet u zeker dat u uw geselecteerde maatregelen wilt indienen? Heeft u goed de tijd genomen om de informatie van alle maatregelen door te nemen?

     72/front.are_you_sure

     72/front.conrifm_delegation

     Motivatie

     U hebt zojuist de overheid geadviseerd om te kiezen voor de volgende versoepelopties. De overheid wil erg graag weten wat uw argumenten zijn om voor deze opties te kiezen. Kunt u per versoepeloptie aangeven waarom u hiervoor hebt gekozen?

     Motiveer aub uw selectie:

     Voor mensen die immuun zijn worden alle beperkingen opgeheven
     info
     Werknemers in contactberoepen (o.a. kapper) mogen weer werken
     info
     Jongeren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren
     info
     Bedrijven gaan weer open (horeca en contactberoepen zoals kappers blijven nog wel gesloten)
     info
     Horeca en entertainment gaan weer open
     info
     Directe familieleden hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren
     info
     In Friesland, Groningen en Drenthe worden beperkingen opgeheven
     info
     Verzorgingstehuizen staan bezoek toe
     info
     Motiveer aub waarom u geen project heeft gekozen
     Lorum Ipsum

     Help

     Lorum Ipsum
     72/front.store
     72/front.turn_on_desired_option
     72/front.needed_houses: 22.000
     72/front.selected_houses:
     72/front.remaining_houses:

     72/front.instruction_video


     72/front.are_you_sure

     72/front.confirm_area_selection

     Onderdeel 2: Aanvullende vragen

     We stellen u nog een aantal verdiepende en algemene vragen.

     72/front.motivation_introduction

     Voor mensen die immuun zijn worden alle beperkingen opgeheven
     info
     Werknemers in contactberoepen (o.a. kapper) mogen weer werken
     info
     Jongeren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren
     info
     Bedrijven gaan weer open (horeca en contactberoepen zoals kappers blijven nog wel gesloten)
     info
     Horeca en entertainment gaan weer open
     info
     Directe familieleden hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren
     info
     In Friesland, Groningen en Drenthe worden beperkingen opgeheven
     info
     Verzorgingstehuizen staan bezoek toe
     info

     Zijn er versoepelopties waarvan u vindt dat ze niet moeten worden overwogen door de overheid?

     Kunt u aangeven waarom u vindt dat deze versoepelopties niet moeten worden overwogen?

     Kunt aangeven welke versoepelopties een groot effect zouden hebben op uw eigen leven?

     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect
     Geen effect
     Klein effect
     Redelijk effect
     Groot effect
     Zeer groot effect

     Pagina 1 van 6

     Pagina 1 van 6

     De overheid raadpleegt naast een grote groep burgers ook een aantal wetenschappers. Hoeveel waarde moet de overheid volgens u toekennen aan de adviezen van burgers en wetenschappers?

     • 72/front.select
     • De overheid moet het advies van burgers overnemen
     • De overheid moet meer waarde toekennen aan het advies van burgers dan het advies van wetenschappers
     • De overheid moet evenveel waarde toekennen aan het advies van burgers als aan het advies van wetenschappers.
     • De overheid moet meer waarde toekennen aan het advies van wetenschappers dan het advies van burgers
     • De overheid moet het advies van wetenschappers overnemen

     Kunt u uw keuze bij de vorige vraag toelichten?

     Er volgen nu een aantal stellingen. Wilt u bij elke stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent?

     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Oneens
     Neutraal
     Eens
     Geheel mee eens

     Wilt u de overheid nog ideeën meegeven bij het maken van afwegingen over het versoepelen van coronamaatregelen? Vul dan hieronder uw adviezen in.

     Pagina 2 van 6

     Pagina 2 van 6

     Bent u besmet geweest met het coronavirus? 

     Nee, getest en negatief
     Vermoedelijk niet, maar niet getest
     Vermoedelijk wel, maar niet getest
     Ja, getest en positief
     Ik wil deze vraag niet invullen

     Zijn er mensen in uw directe omgeving (gezin, familie, vrienden) besmet (geweest) met het coronavirus?

     Nee, getest en negatief
     Vermoedelijk niet, maar niet getest
     Vermoedelijk wel, maar niet getest
     Ja, getest en positief
     Ik wil deze vraag niet invullen

     Hoe schat u de volgende risico’s in voor u zelf?

     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico
     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico
     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico
     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico
     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico

     Hoe schat u het risico in dat er tenminste één iemand in uw directe omgeving (zoals gezin, familie, vrienden):

     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico
     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico
     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico
     Geen risico
     Laag risico
     Redelijk risico
     Hoog risico
     Extreem hoog risico

     Pagina 3 van 6

     Pagina 3 van 6

     Wat is uw geslacht?

     Man
     Vrouw
     Anders

     Wat is uw leeftijd?

     18 - 25 jaar
     26 - 35 jaar
     36 - 45 jaar
     46 - 55 jaar
     56 - 65 jaar
     66 - 74 jaar
     Ouder dan 75 jaar

     Wat is uw hoogstgenoten opleiding?

     Geen opleiding
     Basisonderwijs/lager onderwijs
     LBO (ambachtsschool, huishoudschool, lts, leao, etc.)
     VMBO, MAVO, Mulo
     HAVO/VWO
     MBO
     HBO
     Universiteit

     Hoe is uw woonsituatie?

     Ik woon alleen
     Ik woon met mijn partner
     Ik woon met mijn partner en kind(eren)
     Ik woon met kind(eren)
     Ik woon met huisgenoten
     Anders

     In welke provincie woont u?

     Groningen
     Friesland
     Drenthe
     Overijssel
     Flevoland
     Gelderland
     Utrecht
     Noord-Holland
     Zuid-Holland
     Zeeland
     Noord-Brabant
     Limburg

     Pagina 4 van 6

     Pagina 4 van 6

     Hoe hoog is het netto maandinkomen van uw huishouden? Dit is het totaalbedrag aan inkomen uit loon, uitkeringen, studiefinanciering en pensioen dat uw huishouden per maand binnen krijgt.

     Minder dan 1000 euro
     Tussen de 1000 en 2000 euro
     Tussen de 2000 en 3000 euro
     Tussen de 3000 en 4000 euro
     Tussen de 4000 en 5000 euro
     Tussen de 5000 en 6000 euro
     Tussen de 6000 en 7000 euro
     Meer dan 7000 euro
     Deze vraag beantwoord ik liever niet
     Weet ik niet

     Hoe verwacht u dat het netto-inkomen van uw huishouden zich in 2020 zal ontwikkelen?

     Ik verwacht dat ons netto-inkomen sterk zal dalen
     Ik verwacht dat ons netto-inkomen zal dalen
     Ik verwacht dat ons netto-inkomen gelijk zal blijven
     Ik verwacht dat ons netto-inkomen zal stijgen
     Ik verwacht dat ons netto-inkomen sterk zal stijgen

     Wat is uw werksituatie (meerdere antwoorden mogelijk)?

     Wat is uw beroep (vul deze vraag alleen in als u bij de vorige vraag één van de bovenste drie opties hebt gekozen)

     Hoe ziet uw werksituatie er momenteel uit (vul deze vraag alleen in als u bij de vorige vraag een beroep hebt ingevuld)

     Mijn werk ligt op dit moment stil
     Ik heb op dit moment minder werk
     Mijn werk gaat gewoon door
     Ik heb op dit moment meer werk

     Pagina 5 van 6

     Pagina 5 van 6

     Wat vond u sterke punten van deze methode?

     Wat zijn volgens u de belangrijkste verbeterpunten van deze methode?

     Pagina 6 van 6: Einde

     Pagina 6 van 6: Einde

     Let op!

     Op de locaties Sleeuwijk, Werkendam, Oosterhout en Gendtse Waard moet u een keuze maken voor dijkversterking of een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking.

     U heeft nog geen keuze gemaakt op de locaties:
     ..

     Click on close and then for each of the above make a selection.

     Bedankt

     Heel erg bedankt voor het meedoen aan deze raadpleging!

     Ook uw vrienden en familie kunnen deelnemen aan het onderzoek. Nodig hen direct uit via onderstaande opties of stuur hen deze link:

     http://www.tudelft.nl/covidexit

      

     Als u meer informatie wilt hebben over deze raadpleging en de methode die we gebruiken voor deze raadpleging, kijk dan op www.tudelft.nl/covidexit/. Op deze website delen we ook de uitkomsten van dit onderzoek.

     Feedback op dit onderzoek kunt u mailen naar n.mouter@tudelft.nl

      

     Deze raadpleging zou niet mogelijk zijn geweest zonder:

     Title

     Intro
     • type
     • costs
     • Toename aantal sterfgevallen 70+
     • Toename sterfgevallen onder de 70 jaar
     • Toename aantal mensen met blijvende lichamelijke gezondheidsproblemen
     • Afname aantal mensen met blijvende psychische gezondheidsproblemen
     • Afname aantal huishoudens met langdurig inkomensverlies