Súdwest-Fryslân

Welkom

Welkom op de online raadpleging van de gemeente Súdwest-Fryslân. Wij nodigen jou als inwoner van Súdwest-Fryslân uit om je mening te delen over de energietransitie in onze gemeente. Deze raadpleging is een van de stappen die de gemeente neemt om op te halen hoe de bevolking van Súdwest-Fryslân denkt over dit onderwerp.

Wat vind jij belangrijk?

Nederland wil in 2030 ongeveer de helft van de energie duurzaam opwekken, in 2050 is dit zelfs 100% duurzame energie. Dit staat in het klimaatakkoord. Súdwest-Fryslân moet ook een bijdrage leveren aan duurzame energie. De precieze hoeveelheid is nog niet vastgesteld, maar elke gemeente van Nederland wil proberen om de helft van zijn eigen energiegebruik zelf duurzaam op te wekken in 2030.

Súdwest-Fryslân wil hier een plan voor bedenken en wil weten wat voor haar inwoners belangrijk is. Daarom nodigen wij je uit voor deze raadpleging.

► Deze raadpleging werkt het beste op een desktop of een laptop computer. 

► Heb je vragen ? Neem dan tussen 15:00 en 21:00, op maandag tot en met zaterdag, telefonisch contact op met ons via 085-1304448 of per e-mail met Shannon Spruit van de TU Delft (via S.L.Spruit@tudelft.nl). Ook kun je met de gemeente contact opnemen (via RES@sudwestfryslan.nl).

 

Wat is de bedoeling?

We leggen zo een aantal mogelijkheden om energieopwekking te verduurzamen voor aan je. Deze keuzemogelijkheden zijn géén concrete plannen van de gemeente. Het zijn keuzes die een sterke voorkeur of afkeur oproepen. Je mag straks je ongezouten mening daarover geven. Dat helpt ons om te leren wat de inwoners van Súdwest-Fryslân belangrijk vinden.

► Wij vragen je straks 100 punten te verdelen over deze 6 keuzemogelijkheden.

► De mogelijkheid die je het meest aanspreekt geef je de meeste punten. De mogelijkheid die je het minst aanspreekt geef je de minste punten.

► Vervolgens stellen we een aantal vragen over je keuze.

Het duurt 20-30 minuten om in te vullen. Je kunt je antwoorden later niet meer aanvullen. Wel kun je de aanvullende vragen aan het eind overslaan als je geen tijd meer hebt. Als je niet meer mee wilt doen, kun je op elk moment stoppen.

Spelregels

Deze raadpleging is ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie in Overheidsbeleid. 

► Als je ouder bent dan 14 jaar en in Súdwest-Fryslân woont mag je meedoen.

► De TU Delft verwerkt al je antwoorden anoniem. Dit betekent dat wij geen informatie verzamelen waardoor je identiteit direct te achterhalen is (zoals naam en huisnummer).

► Wel vragen we naar de vier cijfers van je postcode. Op die manier kunnen we kijken of de hele gemeente is bereikt.

► De antwoorden die je geeft kunnen letterlijk worden overgenomen in een verslag over de raadpleging.

► Je antwoorden worden bewaard door de TU Delft, door Shannon Spruit en Niek Mouter, beide onderzoekers aan de Technische Universiteit Delft. Wij bewaren ze uiterlijk tot 27 april 2023.

Heb je nog vragen? Neem dan tussen 15:00 en 21:00, maandag tot en met zaterdag, telefonisch contact op met ons via 085-1304448. Je kunt buiten die tijden ook per e-mail contact opnemen met Shannon Spruit van de TU Delft (via S.L.Spruit@tudelft.nl). Ook kun je met de gemeente contact opnemen (via RES@sudwestfryslan.nl).

Je browser is te oud!

We raden je aan om je browser te updaten of een nieuwe te installeren. Je kunt dit onderzoek niet vervolgen met deze browser.

RegistratieJammer

Maar we begrijpen het.

Stoppen

Weet je zeker dat je het experiment niet wilt doen?

Vergelijken

Vergelijken

 •  
  • Doel
  • Regie
  • Kosten
  • Baten
  • Gevolgen
  Vergelijk hier de impact van geselecteerde projecten
  punten: --
  Toegekend: --
  Tegoed: --
  Kosten
  Naam
  Vergelijken
  Selectie
  Bekijk hier je geselecteerde mogelijkheden

  Je hebt punten toegekend aan deze mogelijkheden

  Hieronder zie je de mogelijkheden die je hebt geselecteerd.

    Als je tevreden bent met je selectie, kun je deze versturen. Wij stellen je daarna nog enkele korte vragen.

    U bent over het budget heen gegaan met uw selectie. U kunt uw keuze nog niet versturen.

     Help

     Klik op de knop hieronder voor een korte video met uitleg. Heb je na het zien van de video nog vragen? Neem dan tussen 15:00 en 21:00, op maandag tot en met zaterdag, telefonisch contact op met ons via 085-1304448. Je kunt buiten die tijden ook per e-mail contact opnemen met Shannon Spruit van de TU Delft (via S.L.Spruit@tudelft.nl). Ook kun je met de gemeente contact opnemen (via RES@sudwestfryslan.nl).

     Instructie video

     Regio Amsterdam

     Delegates

     Lorum Ipsum

     Zeker weten?

     Weet je zeker dat je je geselecteerde mogelijkheden wilt indienen? Heb je goed de tijd genomen om de informatie van alle mogelijkheden door te nemen?

     Zeker weten?

     Weet je zeker dat je je keuze wilt uitbesteden?

     Motivatie

     Je hebt zojuist de volgende punten toegekend aan de mogelijkheden. Kun je aangeven waarom je de punten op deze manier hebt verdeeld?

     Motiveer je selectie:

     1. De gemeente neemt de leiding en ontzorgt
     info
     2. Inwoners doen het zelf
     info
     3. De markt bepaalt wat er komt
     info
     4. Op een klein aantal plekken grootschalige energieopwekking
     info
     5. Inzetten op opslag
     info
     6. Energieleverancier van Nederland worden
     info
     Motiveer aub waarom je geen mogelijkheid heeft gekozen
     Lorum Ipsum

     Help

     [Hier komt het instructiefilmpje]  -> voor nu zou de instructie die in de bijlage van de e-mail staan moeten volstaan

     onthouden
     Zet per wijk de gewenste optie aan.
     benodigd aantal huizen: 22.000
     geselecteerde huizen:
     nog benodigde huizen:

     Instructie video


     Zeker weten?

     Weet u zeker dat u uw geselecteerde wijken wilt indienen?

     Aanvullende vragen

     We willen je nog een paar vragen stellen. Dit helpt ons om je antwoorden te begrijpen en te vergelijken met antwoorden van andere inwoners.

     Je kunt onderaan op    klikken als je deze vragen wilt overslaan.

     Motiveer je selectie:

     1. De gemeente neemt de leiding en ontzorgt
     info
     2. Inwoners doen het zelf
     info
     3. De markt bepaalt wat er komt
     info
     4. Op een klein aantal plekken grootschalige energieopwekking
     info
     5. Inzetten op opslag
     info
     6. Energieleverancier van Nederland worden
     info

     Je hebt een aantal mogelijkheden gezien om in 2030 de helft van de energie duurzaam op te wekken. Zaten er mogelijkheden bij waar je zorgen over hebt?

     Nee
     Een beetje
     Zeer
     Nee
     Een beetje
     Zeer
     Nee
     Een beetje
     Zeer
     Nee
     Een beetje
     Zeer
     Nee
     Een beetje
     Zeer
     Nee
     Een beetje
     Zeer
     Nee
     Een beetje
     Zeer

     Als je zorgen hebt over een van de mogelijkheden, kun je die hieronder toelichten?

     Zie je ook kansen die nog niet benoemd staan?

     Pagina 1 van 3

     Wat zijn de vier cijfers van je postcode?

     Wat is je geslacht?

     Vrouw
     Man
     Anders

     Wat is je leeftijd?

     0-17 jaar
     18-25
     26-35
     36-45
     46-55
     56-65
     66+
     Zeg ik liever niet

     Wat is je hoogstgenoten opleiding?

     Basisonderwijs
     VMBO /Mavo
     Havo of VWO
     Lager beroepsonderwijs
     MBO
     HBO of WO
     Zeg ik liever niet

     Doe je zelf iets met duurzame energie?

     Pagina 2 van 3

     Hieronder volgen een aantal stellingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het ermee eens bent.

     Geheel mee oneens
     Mee oneens
     Neutraal
     Mee eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Mee oneens
     Neutraal
     Mee eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Mee oneens
     Neutraal
     Mee eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Mee oneens
     Neutraal
     Mee eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Mee oneens
     Neutraal
     Mee eens
     Geheel mee eens
     Geheel mee oneens
     Mee oneens
     Neutraal
     Mee eens
     Geheel mee eens

     De gemeente raadpleegt naast haar bewoners ook een aantal wetenschappers die expert zijn op het gebied van de energietransitie. Hoeveel waarde moet de gemeente volgens jou toekennen aan de adviezen van inwoners en van experts?

     A) De gemeente moet het advies volgen dat inwoners geven
     B) De gemeente moet meer waarde toekennen aan het advies van inwoners dan het advies van experts
     C) De gemeente moet evenveel waarde toekennen aan het advies van inwoners en het advies van experts
     D) De gemeente moet meer waarde toekennen aan het advies van experts dan het advies van inwoners
     E) De gemeente moet het advies volgen dat experts geven

     De onderzoekers willen deze site graag verbeteren. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verbeterpunten?

     Wat vond je sterke punten van deze raadpleging?

     Wil je de resultaten van deze raadpleging ontvangen? Vul dan hier je e-mailadres in.

     Pagina 3 van 3: Einde

     Let op!

     Op de locaties Sleeuwijk, Werkendam, Oosterhout en Gendtse Waard moet u een keuze maken voor dijkversterking of een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking.

     U heeft nog geen keuze gemaakt op de locaties:
     ..

     Click on close and then for each of the above make a selection.

     Bedankt voor je deelname!

     Deze raadpleging loopt van 10 april tot 17 mei. Wij willen zoveel mogelijk inwoners bereiken en je vragen deze raadpleging te e-mailen naar vrienden, familie, buren en collega's die in Súdwest-Fryslân wonen.

     Na deze raadpleging stellen we een burgerforum samen die een advies maakt over de uitkomsten van de raadpleging. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal in september het advies van het burgerforum behandelen.

     Wil je deelnemen aan het burgerforum? Geef je dan op bij Rob Rietveld van het Nederlands Platform voor Burgerparticipatie in Overheidsbeleid. Je kunt hem bereiken via Rob.Rietveld@NPBO.nl

     Meer weten over duurzame energie?

     Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie over het verduurzamen van de gemeente en je eigen huis.

     Of contacteer de Energiewerkplaats, die zet zich in voor vrijwilligers die in hun eigen mienskip de energietransitie willen vormgeven.

     Kijk op energieopwek.nl om te zien hoeveel duurzame energie er op dit moment wordt opgewekt in Nederland.

     Overige vragen

     Heb je nog vragen? Neem dan tussen 15:00 en 21:00, maandag tot en met zaterdag, telefonisch contact op met ons via 085-1304448. Je kunt buiten die tijden ook per e-mail contact opnemen met Shannon Spruit van de TU Delft (via S.L.Spruit@tudelft.nl). Ook kun je met de gemeente contact opnemen (via RES@sudwestfryslan.nl).

      

      

      

      

      

     Title

     Intro
     • Doel
     • Regie
     • Kosten
     • Baten
     • Gevolgen